sobota, 27 lutego 2016

CZYNNY ŻAL WRAZ Z DENUNCJACJĄ

To nie jest fragment podręcznika hiszpańskiej inkwizycji - to  przepisy podatkowe w Polsce w 2016 roku:

"Podatnik może zapewnić sobie bezkarność poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej.

Czynny żal jest prawnie uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym w art. 16, w którym czytamy, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu."

czwartek, 18 lutego 2016

ANTYSŁITFOCIA

Kobieta: korale, koronkowa spódnica, toczek. Mężczyzna: mistrzowsko związany plastron, wykrochmalony kołnierzyk, zegarek na łańcuszku, w ręce cygaro. Jej drobna dłoń spoczywa na jego wielkiej dłoni. Oboje uczesani z przedziałkiem, w oczach pewnego rodzaju wyższość i pewność własnego jestestwa.

To moi pradziadkowie, Maria i Józef Zyzakowie, mieszczanie żywieccy, zdjęcie z 1920 roku. Kiedyś to się chodziło do fotografa, pozowało, zatrzymywało czas. Teraz, pożal się Boże, cyka się słitfocie.