wtorek, 20 października 2015

O WKRĘCANIU


Wkręcam śrubkę, metalowy przedmiot, w tym przypadku chodzi o czynność mechaniczną, dokonywaną na niezdolnym do stawiania oporu, martwym przedmiocie.
Od metalowego przedmiotu prowadzi droga do zastosowania metaforycznego. W odniesieniu do człowieka słowo "wkręcać" oznacza, że traktuję go właśnie jako przedmiot, nie jako partnera. Nie jest podmiotem dialogu, a jedynie przedmiotem, a wkręcający staje się też przedmiotem - śrubokrętem.  Wkręcający chce zrobić z wkręcanego pajaca, ośmieszyć go. Zdarza się jednak na szczęście, że sytuacja odwraca się - to ów wkręcający wychodzi na głupka.

(Powyższe jest nieco zmienionym cytatem z książki Victora Klemperera "LTI. Notatnik filologa" w przekładzie Juliusza Zychowicza, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1983, s. 57-58. Owo tytułowe "LTI" to "Lingua Tertii Imperii - Język Trzeciej Rzeszy". Victor Klemperer, był Niemcem, profesorem filologii francuskiej, był także Żydem, żyjącym w faszystowskich Niemczech, który ocalał. Przez cały czas trwania Trzeciej Rzeszy prowadził zapiski, w których opisywał zmieniający się język. Jest to jedno z najbardziej przejmujących świadectw faszyzmu - dlatego, że dramat języka jest też dramatem człowieka, a co z tym idzie, społeczności, w której żyje. Postawiłem sobie tę książkę na podręcznej półce, zaglądam do niej, coraz częściej konstatując, że zjawiska LTI  powtarzają się we współczesnej polszczyźnie).